Skärplotter - så fungerar det

Motiv skuret ur reflexfolie med skärplotter. En skärplotter använder man för att skära ut motiv eller designs. Man kan utnyttja dem på flera sätt, för konturskärning av printade motiv eller att skära direkt i färgad vinyl t.ex. 

Plottern styr kniven längs en bana för att skära ut motivet. Till skillnad från en vanlig printer, som printar radvis, matar plottern materialet både framåt och bakåt medan skärhuvudet rör sig längs en axel i sidled och på så vis får man en jämn skärlinje runt hela motivet. 

 

För att en skärplotter ska veta hur den ska skära behöver den en sk. vektoriserad bild, dvs där konturerna utgörs av banor, och inte pixlar.

Det finns ett antal bildformat som är "platta", där bilden består av ett antal pixlar i olika färger. JPG, GIF eller PNG är exempel på den här typen av bilder. En skärplotter kan inte skilja en pixel från en annan och vet då inte var den ska skära, utan det behöver vi tala om för den. Det kan vi göra genom att vektorisera bilden. Många program för skärplottrar har någon form av kalkeringsfunktion, där man omvandlar pixelkonturer till banor (oftast jobbar man med kontraster för att skilja de olika delarna åt).

En bana består av olika punkter som bestämmer banans form och riktning. Varje punkt innehåller information om hur banan ska gå fram till nästa punkt. Detta gör också att bilden är totalt skalbar. Du kan skala den precis hur du vill utan att kvaliteten försämras. 

Filformat som kan hantera banor är bl.a. SVG och PDF. 

 

 

En plotter kan skära många typer av olika material och då behöver man justera inställningarna för kniven för att få ett perfekt resultat. Man ändrar knivdjup, hastighet och tryck. Det finns också knivar med olika lutning på eggen som passar olika material.