Inställningar för arbetsytan i Silhouette Studio®

Att känna till hur man ställer in sin arbetsyta i Silhouette Studio kan lösa många problem som kan uppstå under utskärningen. Att man känner till vad som menas med utskriftsgränser, hur man ställer in storlek på skärytan och rutnätet m.m. är grundkunskaper som skapar bra förutsättningar för att du ska få bästa möjliga resultat.

 

 

1: Panelen för sidinställningar hittar du längst upp i verktygsfältet på högra sidan (alternativt i menyn under Paneler ->Sidinställningar).

Silhouette Studio - sidinställningar

 

 

2: Under sidstorlek ställer du in hur stor din arbetsyta ska vara. Programmet känner av vilken maskin du har anslutit och kan enkelt ge dig standardmåtten för den maskinen när du väljer i rullisten. Du kan också ange egna mått, om du t.ex. vill mata vinyl direkt från en rulle eller om du har ett ark som är större än standardmåtten (ett vanligt mått på textilvinyl i ark är t.ex. 32x50cm, då man låter bredden stå på max, men man ställer in längden på 50cm).

Silhouette Studio - konfigurera din arbetsyta

 


3: Kommer du att använda skärmattan? I rullisten på bilden nedan ställer du in om du använder skärmatta och i så fall vilken. Skärmattan ska du använda om du skär i papper eller annat material som du skär helt igenom. Mattan används också för mindre bitar av material, som inte är tillräckligt stora för att matas med rullarna. Skär du material som har en "bärare", som tex vinyler, så är skärmattan inte nödvändig om materialet är tillräckligt brett för att matas in under båda rullarna på maskinen. Läs mer om när och hur du använder skärmattan här!

Silhouette studio - Kommer du att använda skärmattan? Ställ in det här.

Skärmattan må vara tunn, men det är ändå viktigt att ställa in om man använder den eller inte eftersom skärmaskinerna kompenserar för den. Ställer man in att man skär utan matta och sedan matar in med matta, kan kniven skära för djupt och vice versa, att kniven inte skär tillräckligt djupt om du har ställt in att du har mattan och sedan matar in utan matta. Likaså ändrar sig marginalerna när du skär med eller utan mattan, samt hur långt maskinen matar in materialet när den ska börja skära.

"Visa" ändrar opaciteten, alltså genomskinligheten, för din arbetsyta. Det gör att du kan se var du placerar ett motiv på din skärmatta, särskilt om du har stängt av rutnätet på arbetsytan, eller har ett annat mått på ditt rutnät.4: Utskriftsgränser. Dessa kan vara lite förvirrande till en början, men det är inte svårt att förstå sig på om man vet vad de gör.

  • "Visa utskriftsgräns" visar en grå linje på din arbetsyta som markerar gränsen för vad du kan skriva ut på din normala skrivare. Denna används vid exempelvis "print & cut" funktionen, där du först skriver ut ett dokument för att sedan ladda den i din skärmaskin för konturskärning.
  • "Visa skuren kant" visar en röd ram på arbetsytan. Allt som hamnar utanför den röda ramen kommer inte att skäras ut. Du kanske har har noterat att det är en rejäl marginal till kanten i nederkant? Det är för att rullarna som styr matningen fortfarande ska få grepp om ditt material. 

Tips: Har du ställt in att du ska skära något stort, men den röda ramen ändrar sig inte? Kolla att du har klickat ur mattan, för även om du matar in att ditt material är större, så begränsar den sig till mattan om den är iklickad. 

Silhouette Studio - utskriftsgränser

 


5: Flik 2 - rutnätsinställningar. Här hittar du alla inställningar som har med rutnätet på arbetsytan att göra.

Silhouette Studio - rutnätsinställningar

 


6: Under val väljer du om du vill visa rutnät på arbetsytan eller inte. Du väljer om du vill visa stödlinjer och om dina designs ska fästa mot rutnätet eller stödlinjerna. Du kan också välja om du vill visa linjalerna och om du vill visa ett hårkors för att lättare se exakt var du placerar dina element. (Stödlinjer/guider, linjal och hårkors är funktioner som dyker upp from Designer Edition.)

Silhouette Studio - Välj hur du vill visa rutnätet

 


7: Under "Mellanrum" kan du konfigurera ditt rutnät så att det passar dig och dina behov. Det vanligaste är att man har ett rutnät med linjerna rakt upp och ner, men man kan också välja ett isometriskt nät. Då vrids nätet på sniskan och det kan ibland vara hjälpsamt när man designar.

Du kan också ställa in storleken på rutorna i ditt rutnät. Personligen gillar jag att ha dem i tum för då stämmer de överens med rutorna på skärmattan. Men det har helt med personliga preferenser och vana att göra. Avdelningar delar upp ditt rutnät i mindre sektioner.

Silhouette Studio - Konfigurera ditt rutnät


Du kan även välja färg på ditt rutnät. Gör det mer diskret eller dra på ordentligt om du vill att det ska synas rejält!

 

Den tredje fliken har med inställningar av passmärken för Print & Cut att göra, så det går vi inte igenom här utan i tutorialen om Print & Cut.  

<-Tillbaka