Rekommenderade skärinställningar för små detaljer

Här nedan kommer rekommenderade inställningar för skärning av små detaljer att listas för respektive skärplotter. Inställningarna gäller tillsammans med kniven CB15U-K30 och går att ändra via Kontrollpanelen, Graphtec Studio eller Cutting Master.

Rekommenderade skärinställningar för små detaljer

Modell

TOOL

OFFSET

FORCE

SPEED

ACCELERATION

CE6000 PLUS*

OTHER**

+31

10-14

30 eller mindre

2

FC8600

CB15U-K30

+2

10-14

30 eller mindre

4

FC4500

CB15U-K30

+2

10-14

30 eller mindre

3

FCX2000 / FCX4000

CB15U-K30

0

10-14

30 eller mindre

3

 

* : Gäller endast för CE6000-40-PLUS/60-PLUS/120-PLUS
** : På CE6000 PLUS kan inte CB15U-K30 väljas som kniv. Välj istället OTHER och ange parametrarna enligt ovan.

Informationen ovan är hämtad från: http://www.graphtec.co.jp/en/imaging/blade/index.html