Att välja en transferpress

En transferpress eller värmepress används i flera olika tekniker, t.ex. lasertransfer, sublimering eller textiltryck med vinyl. Vissa tekniker och material är lite kinkigare med vilken press man använder än andra, så det gäller att fundera på vad man kommer att behöva pressen till. 

 

Man kan dela upp pressar i tre olika klasser; manuella, semi-automatiska eller pneumatiska.

En manuell press behöver du fysiskt öppna och stänga själv. Ett jobb som kan bli tungt om man använder den mycket.

En semi-automatisk press kräver generellt sätt mindre kraft att stänga och den öppnar sig oftast av sig själv efter avslutad tid. Det är mindre tröttsamt för den som sköter pressen. 

En pneumatisk press drivs med lufttryck och kräver en kompressor. Med hjälp av en pedal eller en knapp på maskinen stänger och öppnar den sig själv och det är mycket skonsammare för kroppen då man inte behöver ta i för att stänga eller öppna manuellt. 

 

Utöver detta kan man titta på hur man öppnar de olika pressarna.

Det vanligaste på mindre pressar är att man har clam-öppning, den öppnar sig som ett krokodilgap, vilket är platsbesparande, men samtidigt kan det bli trångt att lägga in det som ska pressas och man riskerar att bränna sig på ovansidan av händerna.

swing away-pressar drar man värmelementet åt sidan, så att man kommer åt pressbordet på ett enklare sätt. Nackdelen kan vara att den tar mycket mera plats än en press med clam-öppning. 

En del större pressar använder sig av drag-plattor, man drar ut pressbordet från under elementet och kommer på så sätt åt att lägga ut det som ska pressas ordentligt utan att riskera att bränna sig.